Navigation


Begeleiding
Jos Janssen.
Lokatie
Uw lokatie of Zepplinn Zin in Vormgeving te Doornenburg.

Info: Jos Janssen, 0481-434988 info@zepplinn.nl


Volg ons op Facebook

Educatie

Wat maakt Zepplinn voor de basisscholen:

Wij ontwikkelen en verzorgen workshops op maat voor kinderen (en ook hun leerkrachten) in de scheppende, creatieve discipline. Neem contact op met Zepplinn voor meer informatie en uitgebreide toelichting en formuleringen leerdoelen. Hieronder standaard activiteiten.

Workshop Wat zie je?

Workshop Afrikaanse percussie.

Workshop Flessenpost.

Workshop Schilderen met bewegende objecten.

Workshop Struinen langs de Waal.

Workshop ‘Wat zie je?’

Omschrijving: Aan de hand van getoonde kunst, beelden vooral maar ook performances en andere kunstuitingen, een kringgesprek opstarten. Wat zie je? Aan de orde komen materiaal, kleur, vorm, textuur, inhoud. In dat gesprek gaat het vooral over momenten tijdens-en voorwaarden rond-het maken van kunst, het scheppen. Ook interessant voor de leerkrachten en ouders! Op welke manieren kom je tot ‘iets’ welke voorwaarden moet je scheppen (als kind of als leerkracht of ouder) om op gang te komen. Als afsluiting wordt een beeld van klei gemaakt, gemotiveerd* aangestuurd door een persoonlijke ervaring van het kind. (* door een vraag te stellen die in de beleving alleen individueel beantwoord kan worden.)
Activiteit: kringgesprek, kijken, luisteren en maken van een kleibeeld.
Doelgroep: alle groepen basisonderwijs
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: Zepplinn Doornenburg en op locatie.
Kosten: 85€ exclusief klei, andere locatie andere prijs
Begeleiding: Zepplinn, Jos Janssen
Informatie: Zepplinn Zin in Vormgeving 0481-434988 info@zepplinn.nl www.zepplinn.nl

Workshop Afrikaanse percussie
Omschrijving:muziek maken met niet alledaagse instrumenten als djembe, doundoun en kleinpercussie. In de workshop wordt een sterk beroep gedaan op samenwerking, luisteren, vocaliseren van zelfbedachte ritmes en uitvoeren daarvan. De historische context van de Afrikaanse drums en percussie wordt op een passende wijze verklaard.
Activiteit: uitvoeren van Afrikaanse en zelfbedachte ritmes op voornoemde drums, kleinpercussieinstrumenten en bodypercussion.
Doelgroep: alle groepen basis-en voortgezet onderwijs. Tijdsduur: minimaal 1 uur rest afhankelijk van wensen
Locatie : op locatie of locatie Zepplinn
Kosten: 85€ per uur op Zepplinnlocatie. 1€ huur per drum.
Prijzen andere locatie op aanvraag. info@zepplinn.nl www.zepplinn.nl

Workshop Flessenpost
Omschrijving: Schrijven van een boodschap aan een grote onbekende. Zó interessant  maken voor de toevallige vinder dat ze de brief beantwoorden. De drager van de boodschap moet sterke, ver- reizende eigenschappen hebben. Taal, techniek en het ervaren van een sterke verwachting of hoop op een antwoord. Kennismaken met  internationale flessenpostbeweging.
Activiteit: Vooraf verzamelen van allerhande materialen door klas zelf, in overleg met Zepplinn.
Het fabriceren van een drager van de boodschap. Uitbalanceren en uitproberen voorwerp. Te water laten in Rijn, Pannerdens kanaal, versturen per schip en/of door kapitein te water laten.(allerlei is mogelijk ). Leerlingen contact laten maken met schipper.
Eventueel een aparte techniekles vooraf door Zepplinn.

Doelgroep: basisonderwijs groepen 5,6,7 en 8
Tijdsduur: 3 uur inclusief pauze, alles in overleg
Periode: hele jaar
Locatie: Zepplinn Doornenburg of andere locatie
Kosten: 85€ per uur exclusief materialen. Techniekles op afspraak.Andere locatie andere prijs.
Begeleiding: Zepplinn,  Jos Janssen
Informatie: Zepplinn Zin in Vormgeving info@zepplinn.nl www.zepplinn.nl

 

Workshop  Schilderen met bewegende objecten
Omschrijving: Met vooraf verzamelde materialen bewegende objecten maken die op een zelfbedachte manier de beweging in een beeld omzetten.
Activiteit: doelgericht verzamelen. Maken van bewegende objecten of zelf, of delen van jezelf bewegen. Experimenteren en ontdekken  hoe, slingerende, rijdende, waaiende enz. objecten hun beweging in beeld omzetten. Werken met verf en grote oppervlakken (o.a.papier). Interpreteren van nieuw beeld en bewerken tot gewenst resultaat.
Doelgroep: alle groepen basisonderwijs
Aanbieder: Zepplinn
Tijdsduur: 2,5
Locatie: Zepplinn Doornenburg of eigen locatie
Kosten: 85€ per uur exclusief materialen en verf op locatie Zepplinn.
Begeleiding: Zepplinn, Jos Janssen
Informatie: Zepplinn Zin in Vormgeving 0481-434988 info@zepplinn.nl www.zepplinn.nl

Workshop  Struinen langs de Waal
Omschrijving en activiteiten: Verdieping van inzicht in vormen uit de natuur, verzamelde harde/zachte materialen, fotobeelden, planten.  Rubriceren, spreken over wat je gevonden hebt. Naam geven, uitleg(biologie), natekenen ofwel bestuderen op grote vellen papier en uiteindelijk de meest interessante vorm benadrukken in de uitwerking. Schilderen, stempelen, werken met verf/inkt
Verzamelen van items door kinderen zelf: door die activiteit of vorm geinspireerd en gemotiveerd aan de slag met de verdieping door middel van verwerking in genoemde technieken. Bespreken resultaten en tentoonstellen.

Doelgroep: alle groepen basisonderwijs
Tijdsduur: 3 uur
Locatie: Zepplinn Doornenburg en Klompenwaard
Kosten: 85€ per uur exclusief materialen op locatie Zepplinn.
Begeleiding: Zepplinn, Jos Janssen
Informatie: Zepplinn Zin in Vormgeving 0481-434988 info@zepplinn.nl www.zepplinn.nl