Helpende handen

90 x 45 x 2.00 cm

Helpende handen

Hulp
Liefkozing
Zorg
Reikende hand
Liefde.

Ga naar het volgende kunstwerk in deze reeks: Warboel in mijn hoofd
Ga terug naar De geknotte wilg