Navigation


www.ideeenfabriek.info

Directeur van de ideeenfabriek is Marjo Wiltingh

Eerder projecten door Wiltingh uitgevoerd zijn:

 

Flows of Art Symposium KEMA terrein i.o.v: KEMA zomer 2000

Honderdmorgen De Gelderse Poort zomer 2004

Honderdmorgen Beelden op de Oever (Pannerdens kanaal)i.o.v: RWS zomer 2007

Honderdmorgen Zwervende erven fort Pannerden zomer 2009

Honderdmorgen Het Geluk van Lingewaard in uitvoering zomer 2013

Baken aan de rivier. 2013.

Een kunstopdracht vanuit de provincie Gelderland in de Gendtse polder (Lingewaard)

Waalindrukken

Lekko

Volg ons op Facebook

ideeenfabriek

uitgebreide informatie op de website:www.ideeenfabriek.info
Ideeenfabriek.info (in kernzinnen)

• We ontwerpen processen in rechtstreeks contact met alle betrokkenen, gericht op het vormen van een gemeenschap die verantwoordelijkheid neemt voor wat er wordt afgesproken en in gang wordt gezet.

 

• Niet alleen ideeën bedenken maar deze ook mee werkbaar maken!

• We spreken mensen persoonlijk op hun talenten, hun visie en hun potentieel aan.

• Betrokkenheid van alle partijen.

• We maken verbindingen, ook waar die totaal onverwacht en ongebruikelijk zijn.

• Verbinding en bezieling.

• Processen organiseren die verwonderen en inspireren,

• Flexibel, adaptief en creatief handelen in nauw contact met wat zich voordoet

• Kunstenaars die iets moois weten te maken van niets, die om weten te gaan met tegenslagen, die nieuwe wegen zien waar de boel vast loopt.

• Daar waar ideeën de basis zijn voor weer nieuwe output.

• Via een creatief proces, ideeën op laten borrelen, voelen waar energie op zit, en waar niet. Wat heeft het dan nog nodig? Dit als in een laboratorium uitbroeden en uitproberen tot er het juiste bruikbare product uit voort kan komen.

• Het elkaar inspireren door andere mensen uit te nodigen mee te kijken en mee te laten denken naar dat wat er is en te kijken wat er mist. Wat is er nodig?

• Verbinden is een groot ingrediënt! Dit is nodig om tot dat nieuwe te komen.

• Vertrouwen dat wanneer je deze ingrediënten bij elkaar doet en de processen die daarbij horen hun gang laat gaan, het de tijd geeft te rijpen en geboren te mogen worden. Ondersteuning, samenbrengen en verbinden is wat de Ideeënfabriek.info doet. Met telkens die mensen die ondersteunend en nodig zijn om het proces te doen slagen.

• Denken in mogelijkheden.

 

Marjo Wiltingh is directeur van deze fabriek. Zij huurt de mensen in die per vraag of onderzoek nodig zijn. Nieuwe ideeën worden ontwikkeld en als het cement van mogelijkheden en activiteiten samengebracht waardoor er een interessant programma aangeboden wordt voor de bezoekers. Zowel voor deelname door individuen als voor groepen.